En komedieforestilling uten om det vanlige. For ungdom- og videregåendetrinn.??Vi treffer den eksentriske karakteren Max Normal i kryssningspunktet mellom vaudeville, satire, magi, sideshow, stand-up, circus og ”the long tradition of english humour.” Forestilling en et enmanns show og spilles, til stor glede for mange engelsklærere, på engelsk. Max Normal er så langt fra normal som man kan komme, og på sine helt spesielle måter trollbinder han ungdommen med sjongleringskunster, britisk humor og ikke mist enorme entusiasme for kunsten å forføre. ?Max Normal har reist hit fra Oxford for å fortelle oss om hva en riktig gentelmann må vite, og ikke mist hvordan man skal opptre når denne helt spesielle kunstarten skal utføres.?”The Art of Seduction” er Max Normals først forestilling for Den Kulturelle Skolesekken, og har spilt?over 100 skoleforestillinger fordelt på fylkene Hedmark, Østfold og Vestfold.