Bondereservatet i Karlstrand 30/5

2018-05-30

I förra veckan meddelade P4 Gävleborg att Länsstyrelsen inrättat ytterligare ett naturreservat. Denna gång i Jonasesmyran i närheten av Karlstrand. Området har lavrik naturskog med bland annat violettgrå tagellav och kolflarnlav. Allt det här är naturligtvis bara hittepå. En tjänsteman på Länsstyrelsen sitter och fantiserar ihop namn på orter och arter för att mata in i Länsstyrelsens naturdator. Ibland pekar tjänstemannen slumpvis på nån skogsfläck på länskartan, för att sedan skicka dit en naturvårdare som får inventera artbeståndet. Resultatet blir alltid detsamma — naturvårdaren hittar ett blad eller ett kryp eller ett klet som måste skyddas till varje pris.

En bonde

I måndags tog tjänstemannen fram kartan och råkade peka på en åker nära Karlstrand. Naturvårdaren åkte dit och hittade genast en skyddsvärd art. En bonde. Den satt på en traktor i sin traditionella vårdräkt — keps och kortbyxor. Naturvårdaren hade aldrig sett en bonde på nära håll förut, och tyckte den verkade mycket intressant. Den hade ett klagande läte och såg lite butter ut. Den måste skyddas till varje pris. Naturvårdaren tog prover och undersökte både den första bonden och flera andra bönder som först varit lite skygga.

Emil

Den traditionella bonden visar sig vara en hotad art. Främst på grund av att antalet naturreservat brer ut sig och tränger undan den traditionella bonden från sin naturliga miljö. Vintertid händer det också att flera bönder fastnar i bidragsrapportering och bokföring och helt tappar möjligheten till naturlig försörjning. Andra bönder fastnar i ekologisk odling, klär ut sig till nån karaktär ur Emil i Lönneberga och startar gårdsbutik. Går det riktigt illa parar de sig med en keramiker och slutar helt med yrkesmässig odling.

Reservatet

Nu har Länsstyrelsen upprättat ett eget reservat för bönderna här i Karlstrand. Området domineras av bönder som är uppemot 60 år gamla. Även annan sällsynt natur ingår i området, som industriellt odlad åkermark och en och annan stövel som använts så länge att den fått en egen biotop. Här vill Länsstyrelsen försöka skydda det kommersiella åkerlandskapet. En långsiktig målsättning är att återskapa odlad mark som den var på 80-talet, med betat utsäde och kemiska bekämpningsmedel. Helst spritt med flygplan. Vägarna ska göras lite smalare. Där kan bönderna slingra sig fram genom landskapet på sina långsamma traktorer. Extra långsamt om det kommer nån turist som har bråttom.

Utfordring

I en glänta har Länsstyrelsen förberett en utfordringsstation för bönderna. Vintertid kommer en naturvårdare veckovis att lägga ut EU-bidrag utan krav på återrapportering. Och så blir det stängsel mot keramiker.

Lyssna på SR:s hemsida

Comments are closed.

Boka mig!

Ring mig på 070 - 690 12 24 om du vill att jag kommer och uppträder hos dig! Jag gör standup, jobbar som konferencier, moderator och underhållare.

Vad gör Niklas Folkegård?

Jag gör humor. Bland annat i form av kåserier i Sveriges Radio och som ståuppkomiker. Vissa kanske känner mig från förr, när jag gjorde sketcher och knasiga varieténummer i Vazir Varieté. Tjusningen med standup är att med idéer, attityd och publikkontakt få klang i en publik. När det fungerar är det magiskt!

Sen jobbar jag ju en del med bilder också. Tryck, web och layout är kul, framför allt när man får möjlighet att vara med från början. Jag fotograferar, ritar och modellerar för husbehov. Och undervisar i 3D-grafik för nybörjare. Och massor av annat. Det är en lång lista som du slipper se här.