Hudiksvall simmar och räknar 8/5

2013-05-08

Nyligen rapporterade Hudiksvalls Tidning om en skola som hamnat i blåsväder. Skolan hade haft mage att införa stödundervisning i simning. En gång i veckan skulle de icke simkunniga skolbarnen gå från mattelektionerna till simhallen för att öva på att inte drunkna. De som redan kunde simma fick inte följa med – de fick sitta kvar och räkna matte. Föräldrar till de simkunniga barnen blev väldigt upprörda, nästan per automatik, för att deras barn inte också fick springa ifrån matematiken. Stödundervisning måste väl ändå vara en rättighet för alla, inte nåt som är förbehållet dem som behöver den, menade föräldrarna. Rektorn höll inte med, utan hävdade att skolan är en plats där alla ägnar sig åt sånt som de inte klarar av. Kan man nåt på lektionerna är man på fel plats.

Allt finns på nätet

Till exempel blir man utslängd från de där mattelektionerna om man räknar rätt, och raskt förpassad till nån geografilektion om Norrlands vattendrag. Det lilla fåtal elever som klarar av den nöten blir utslängd till livets hårda skola – även känt som Högstadiets Korridor. Där får ingen godkänt. Rektorn förklarade den nya, hårda pedagogiken med att han blivit pressad från statligt håll att införa tuffare lärmål för eleverna. Tidigare behövde man inte undervisa nån. Man kunde få godkänt i simning genom att besitta teoretiska kunskaper i ämnet eller åtminstone visa intresse för vatten. Skulle man råka trilla i sjön och behöva kunna simma så kunde man kolla upp det på internet. Nu har skolan fått tydligare mål som gör att man på ett mer effektivt sätt kan sluta undervisa just de elever som redan kan det de ska.

Allt stöd till alla

Men det här var för några veckor sedan. I förra veckan hade föräldraprotesterna kring det riktade simstödet växt sig allt starkare. Rektorn var så pressad att han inte såg annan råd än att inkludera all specialundervisning för samtliga elever. På morgonen fick eleverna simstöd och minst åtta olika hemspråkslektioner följt av lunch. Alla skulle äta av glutenfri, laktosfri, religiös och vegetarisk kost för att det skulle bli rättvist. Sedan fick eftermiddagen ägnas åt att räkna ikapp all den där matematiken man sprungit ifrån under förmiddagen. Efter övriga teoretiska lektioner, musik, lästräning och läxhjälp gick skolbussen på småtimmarna hemåt för frukost och omedelbar återresa.

Drunkna i ekvationer

Föräldrarna började då klaga på de långa skoldagarna istället. Barnen hann ju knappt hem i veckorna. På helgerna svängde de sig med konstiga ord från alla hemspråkslektioner.
Den stackars rektorn var nu så hårt pressad att hans densitet nästan fördubblats. I ett desperat försök att göra alla föräldrar nöjda bestämde han att undervisningen skulle återgå till det normala, men att alla elever fick springa iväg från matematiken lite när de ville för att göra lite vad som helst. Då började matematiklärarna protestera mot att deras ämne hade försvunnit. Rektorn försökte då peta in matematik som ett delmoment i alla andra ämnen. Man kanske kunde räkna de norrländska vattendragen i antal och volym till exempel? Skolans övriga lärare började då protestera. De gillar nämligen matte lika lite som de simkunniga eleverna. Så nu får eleverna välja sitt eget hemska öde. I högstadiet kommer de enligt mattelärarna att drunkna i ekvationer som de inte klarar av. Trillar de å andra sidan i ett norrländskt vattendrag hjälper inga räknesätt, som simlärarna hävdar, varpå geografilärarna svarar att om det händer vet de åtminstone vad vattendraget heter.

Lyssna på SR:s hemsida

Comments are closed.

Boka mig!

Ring mig på 070 - 690 12 24 om du vill att jag kommer och uppträder hos dig! Jag gör standup, jobbar som konferencier, moderator och underhållare.

Vad gör Niklas Folkegård?

Jag gör humor. Bland annat i form av kåserier i Sveriges Radio och som ståuppkomiker. Vissa kanske känner mig från förr, när jag gjorde sketcher och knasiga varieténummer i Vazir Varieté. Tjusningen med standup är att med idéer, attityd och publikkontakt få klang i en publik. När det fungerar är det magiskt!

Sen jobbar jag ju en del med bilder också. Tryck, web och layout är kul, framför allt när man får möjlighet att vara med från början. Jag fotograferar, ritar och modellerar för husbehov. Och undervisar i 3D-grafik för nybörjare. Och massor av annat. Det är en lång lista som du slipper se här.