Ovanåker utplånat 20/2

2013-02-20

Jag befinner mig där Ovanåker tidigare låg. Det gör det inte längre. Hela Ovanåker har utplånats av Trafikverkets landskapsarkitekter.
Det hela började i förra veckan, när Trafikverket fick upp ögonen för en skylt som var för plottrig. När man körde igenom Ovanåker hade Trafikverket satt upp en skylt där det stod att man fick köra maximalt 40 kilometer i timmen genom samhället. Men utanför biblioteket hade bibliotekarierna satt upp en egen skylt där trafikanterna rekommenderades att sänka hastigheten något och köra i 30 kilometer i timmen just när man passerade biblioteket och skolan. Det var den skylten som var för plottrig.
När man ser bibliotekets 30-skylt finns det risk att man glömmer Trafikverkets 40-skylt. Det kunde leda till att man fortsatte köra i 30 även efter att biblioteket passerats. Så Trafikverket tog raskt bort den där 30-skylten. När Ovanåkersbibliotekarierna satte upp en ny 30-skylt bytte Trafikverket ut den mot en skylt där det stod att det var förbjudet att sätta upp egna skyltar på platsen. Den var inte för plottrig, enligt Trafikverket.

Inga plakat heller

Det var däremot biblioteket. Trafikverket är ingen tandlös och passiv myndighet. Trafikverket gör vad som krävs för att man ska lägga märke till Trafikverkets skyltar. I en promemoria till Ovanåkers kommunledning meddelades att biblioteket gav ett alltför plottrigt intryck för de känsliga trafikanterna och måste bort. Folk kunde börja tänka på böcker istället för på Trafikverkets 40-skylt, vilket nästan ofelbart skulle leda till trafikolyckor. Så i torsdags revs biblioteket samt ett par intilliggande kvarter. Folk försökte demonstrera mot det här ingreppet, men de fick inte tillstånd att demonstrera med plakat eftersom de kunde ses som en sorts skyltar som ju skulle ge ett för plottrigt intryck.

O

Rivningen ledde till att det blev ännu mer uppenbart för Trafikverket hur plottrigt det såg ut på alla andra ställen i Ovanåker. Det enda trafikanterna kunde tänka på nu var att det såg ut som en stor tom krater i centrala Ovanåker och att resten av Ovanåker var så himla plottrigt. Ingen skulle tänka på Trafikverkets 40-skylt, befarade Trafikverket. Så för att öka den där 40-skyltens synbarhet såg Trafikverket ingen annan råd än att flytta hela Ovanåker till Edsbyn. Där är det ändå ingen som respekterar hastighetsgränserna. Sagt och gjort – i helgen flyttades alla hus och Ovanåker jämnades till. Själva namnet Ovanåker ansågs för plottrigt och långt och efter ett snabbt och myndigt samtal till Lantmäteriverket heter platsen sedan i måndags O. Kort och gott.

40-fältet

Det enda man ser när man kommer till O är ett stort platt fält, och mitt på fältet står Trafikverkets 40-skylt. Och en skylt om att det är förbjudet att sätta upp egna skyltar på platsen. Visserligen bor det ingen i O längre, men om det hade gjort det så hade de levt väldigt trafiksäkert. Inte fullt lika trafiksäkert som om den gamla 30-skylten hade fått sitta kvar, men så trafiksäkert som man kan begära på en obebodd plats.

Lyssna på SR:s hemsida

Comments are closed.

Boka mig!

Ring mig på 070 - 690 12 24 om du vill att jag kommer och uppträder hos dig! Jag gör standup, jobbar som konferencier, moderator och underhållare.

Vad gör Niklas Folkegård?

Jag gör humor. Bland annat i form av kåserier i Sveriges Radio och som ståuppkomiker. Vissa kanske känner mig från förr, när jag gjorde sketcher och knasiga varieténummer i Vazir Varieté. Tjusningen med standup är att med idéer, attityd och publikkontakt få klang i en publik. När det fungerar är det magiskt!

Sen jobbar jag ju en del med bilder också. Tryck, web och layout är kul, framför allt när man får möjlighet att vara med från början. Jag fotograferar, ritar och modellerar för husbehov. Och undervisar i 3D-grafik för nybörjare. Och massor av annat. Det är en lång lista som du slipper se här.